21-013 Stará Aragonitová jeskyně

Jan Voráček

foto Jan Voráček - 1. 4. 2001
 
foto Jan Voráček - 1. 4. 2001
 
foto Jan Voráček - 1. 4. 2001