24-026 Arnoldka

Interaktivní mapa

Evžen Janoušek

2,9.11.2021

Na konci roku 2021 jsem vysoutěžil zakázku od AOPK na fotodokumentaci asi dvaceti nepřístupných jeskyní a ponorů v CHKO Český kras. Celý projekt se jmenuje Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR.

Jedna z prvních jeskyní, kterou jsem dokumentoval, byla naše jeskyně Arnoldka.

Fotil jsem jí ve dvou termínech, prvního termínu 2.11.2021 se zůčastnil Pavel Schmidt (ZO ČSS 1-05 Geospeleos), Michal Kolčava (předseda ZO ČSS 1-05 Geospeleos) a Mgr. Filip Chalupka ( AOPK).

Ve druhého termínu 9.11.2021 mi pomáhal Pavel Schmidt (ZO ČSS 1-05 Geospeleos) a RNDr. Ondřej Jäger (ZO ČSS 1-05 Geospeleos).

Zdokumentovali jsme požadované jevy jeskyně ( morfologické tvary, výzdoba, výplně a jezero), nafotil jsem asi sedm set fotek a z nich jsem vybral asi třicet záběrů. Místa snímků jsem zaznamenal do mapy.

 


1. Pavel Schmidt svítí z dómu Jídelna směrem k objevnému vchodu.
foto Evžen Janoušek - 2.11.2021
 

2. Jedna z chodbiček vedoucí z dómku Jídelna.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

3. Křivky vrstev ve stropě dómu, foceno z Balkonu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

4. Křivky vrstev ve stropě dómu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

6. Pavel Schmidt, Bludiště.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

7. Pavel Schmidt, Bludiště.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

8. Největší stalagmit v Arnoldce. Je špatně přístupný a ještě hůř se fotí.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

9. Zbytky zemních pyramid v Bludišti. Dnes jsou chráněny drátěným plůtkem.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

10. Křemenná žíla v Hřebečném dómu s měřítkem.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

10b. Křemenná žíla v Hřebečném dómu s měřítkem.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

11. Pavel Schmidt v Hřebečném dóm.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

12. Pavel Schmidt v Poradním dómu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

13. Detail krásně zbarvené křemenné žíly v Poradním dómu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

14. Detail stěny v Poradním dómu s měřítkem.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

15. Mlaskačka.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

15b. Mlaskačka.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

16. Tobogán. Chodba, která spojuje Bludiště s Hlavním tahem.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

17. Srdcová chodba. Teprve při focení jsem zjistil, proč se tato chodba jmenuje Srdcová.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

17b. Srdcová chodba. Teprve při focení jsem zjistil, proč se tato chodba jmenuje Srdcová.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

18. Pavel Schmidt stojí v odbočce z Příbova dómu do Hlavního tahu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

19. Odbočka z Příbova dómu do Panoptikálního tahu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

19b. Odbočka z Příbova dómu do Panoptikálního tahu.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

20. Příbův dóm. Pavel Schmidt stojí asi uprostřed dómu a svítí nahoru.
foto Evžen Janoušek - 2. 11. 2021
 

21. Chodba zvaná bistro s ležícím Pajánkem.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

22. Balvaniště. Ondra Jäger stojí v místě, kam vystoupala voda v roce 2013. Pajánek sedí na zakončení sondy, které měří výšku vody v jezeře.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

23. Fosilní lilijce v místě zvaném Struhadlo.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

24. Pastičky na bezobratlé živočichy umístěné v místě Struhadlo.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

24b. Ondra Jäger v místě Struhadlo.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

25. Ondra Jäger v místě Struhadlo.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

26. Pajánek v Táborovém dómu. Se svícením mu pomáhá Ondra Jäger.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

27. Jezerní dóm s nádherně zbarveným stropem.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

28. Jezero. Hladina vody v listopadu 2021.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

28. Jezero. Hladina vody v listopadu 2021.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

29. Šikmo ukloněná Štěpánova chodba. V popředí Pavel Schmidt.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

30. Balvaniště. Tektonický zlom s měřítkem.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

30b. Balvaniště. Tektonický zlom s měřítkem a Pajánkem.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

31. Pohled do dlouhé, přímé chodby Hlavního tahu. V popředí s bleskem je Ondra Jäger.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

32. Pohled z Panoptikálního tahu do Příbova dómu. V popředí s bleskem je Ondra Jäger.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

33. Zabetonovaný dolní, objevný vchod do Arnoldky. Ondra Jäger ukazuje vletový otvor pro netopýry.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021
 

34. Pancéřový uzávěr horního vchodu do Arnoldky.
foto Evžen Janoušek - 9. 11. 2021