zkrasovění u Otevřené

Český kras

Jakub Kerhat

8. 5. 2020

3 m vpravo (SV směrem) od Otevřené se nalézá další drobné zkrasovění v puklině mající dokonce dva spojené otvory.

 

foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Detail pravého otvoru (směrem nahoru)
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

detail levé strany
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020