římsa vedle Šebestíku

Český kras

Jakub Kerhat

8. 5. 2020

11 m na JZ od Šebestíku se asi 7 m nade dnem lomu nalézá okénko s římsou, ve které je výrazné zkrasovění zhruba 1,5 m hluboké, 0,5 m vysoké a 3 m dlouhé

 


Je nutno zdolat asi 7 metrů stěny
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Vlevo okénko a od něj doprava se táhne římsa
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Okénko zblízka
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Pohled po římse směrem od okénka doprava
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Výrazný převis malé výšky hluboký 1.5 m
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Dno a zadní strana je vyplněna sedimenty
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020