27-015 Tvrdilka

Český kras

Jakub Kerhat

8. 5. 2020

Podled od paty stěny (lepší pohled skrývá strom)
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 
Levá strana
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 
Pravá strana (JZ)
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 
Detail pravé strany
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 
Poměrně velký profil je zcela zaplněn sedimenty
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020