27-006 Novoroční

Český kras

Jakub Kerhat

8. 5. 2020

foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Spodní část
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Detail spodní části
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Odsedlý blok skály nad jeskyní
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Pohled dolů do puklin nad jeskyní
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Pohled nahoru nad jeskyni
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020