27-007 Kostnice

Český kras

Jakub Kerhat

8. 5. 2020


Honza u pravého (SV) vchodu označeného červenou barvou
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Detail pravého vchodu
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Honza u levého (JZ) vchodu
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Lukáš u levého vchodu označeného štítkem
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Detail levého vchodu
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020
 

Ještě větší detail levého vchodu
foto Jakub Kerhat - 8. 5. 2020