24-026 Arnoldka I

Focení

Lukáš Němeček, Michal Kolčava

2.-3. 8 2002

Fotografie z akce, spočívající v odtransportování nafukovacího člunu po žebřících a plazivkami do hloubky 100 metrů, poté jeho nafouknutí, krátká plavba (asi 2 m), opětné vyfouknutí a návrat na povrch. Z jakého důvodu? Focení jezera...atd.

 


Nafukování člunu v Jezerním dómu
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Člun dostává tvar
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Nafučeno
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Transport nafouknuté věci
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

''Dlouhá'' plavba
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Na člunu
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Hloubka jezera v den plavby dosahovala téměř 11 metrů
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Hladina občasného jezera na dně Arnoldky je na snímku v úrovni 100,5 m pod vchodem
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Tmavá vodorovná ryska na stěně ukazuje, kam voda sahala týden před plavbou (konec července)
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Příbův dóm, největší prostor Arnoldky
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Panoptikální tah, pohled dolů od Příbova dómu
foto Michal Kolčava - 2.-3. 8 2002
 

Vstup z Příbáku do Hlavního tahu, tedy k jezeru
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Hlavní tah, prostora Balvaniště
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Hřebečný dóm v Bludišti, spadané bloky upomínají na blízkost lomu
foto Michal Kolčava - 2.-3. 8 2002
 

V Hřebečném dómu
foto Michal Kolčava - 2.-3. 8 2002
 

Chodba bývalých Zemních pyramid v Bludišti
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Křížený dóm, Lukáš fotí makro, tak schválně, jak to dopadne
foto Michal Kolčava - 2.-3. 8 2002
 

Křížený dóm, tak to je Lukášův výsledek, jinak krystalky uhličitanu vápenatého
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Křížený dóm, tytéž krystaly v jiném světle
foto Lukáš Němeček - 2.-3. 8 2002
 

Nashle!
foto Michal Kolčava - 2.-3. 8 2002