21-013 Stará Aragonitová j.

ze zaprášeného archivu Standy Vaněčka

Standa Vaněček

1993

Stará Aragonitová j. - prohládka jeskyně a lomu
video Standa Vaněček - leden 1993
 
Stará Aragomnitová j. - elektrifikace jeskyně a vystrojení sondy
video StandaVaněček - duben - květen 1993
 
Stará Aragonitová j. - lidé a momentky
video Standa Vaněček - 1993
 
Stará Aragonitová j. - konec těžby
video StandaVaněček - září 1993