Měření v Arnoldce a Čeřince

Měření teplot, CO2 a orientačně hladin v obou jeskyních

Jan Voráček, Patrik Večeřa

16.6.2013

Během víkendu 15.-16.6.2013 se uskutečnila pracovní akce v obou jeskyních, během které byly měřeny teploty a CO2 na různých místech jeskyní. Teplota byla měřena za pomoci lahví s vodou, již dříve uloženými a tedy vytemperovanými na konkrétní teplotu. Obsah CO2 byl měřen elektronickým detektorem. Během akce byl zjištěn extrémní stav vody v obou jeskyních, překonávající i stav po povodních z roku 2002.

 


Arnoldka - Balvaniště, hladina 327,60 m n/m, měření teploty vody; výška vodního sloupce k nejníže známému místu 38,1 m
foto Jan Voráček - 15.6.2013
 

Arnoldka - Štěpánova chodba, hladina 327,60 m n/m
foto Jan Voráček - 15.6.2013
 

Arnoldka - viditelná ryska maxima ve Štěpánově chodbě, pokles 30 cm
foto Jan Voráček - 15.6.2013
 

Arnoldka - průlez jezírkem v horní plazivce z Balvaniště do Štěpánovy chodby
foto Jan Voráček - 15.6.2013
 

Arnoldka - zatopený dómek U Trychtýře v Panoptikálním tahu, hladina 328,64 m n/m, pokles 28 cm pod rysku maxima
foto Patrik Večeřa - 15.6.2013
 

Čeřinka - Zkracovačka, pohled do zatopeného Vodního dómu, hladina 343,60 m n/m; výška vodního sloupce k nejníže známému místu 30,6 m. Teplota vody je 9,4°C.
foto Jan Voráček - 16.6.2013
 

Čeřinka - zaústění pukliny z II. horizontu do Zkracovačky.
foto Jan Voráček - 16.6.2013
 

Čeřinka - stěny vstupní pukliny do Zkracovačky jsou zdobeny zatím čistou výzdobou.
foto Jan Voráček - 16.6.2013