24-020 Čeřinka - 20 let měřidla Ing. Kaifoše

Historické měřidlo hladiny po 20 letech

David Kaifoš

únor 2013

Pasivní závěsné měřidlo autora fotografií fungující na principu spínání čidel vlhkosti.

Byl to řetěz čidel vzdálených od sebe 0,5 m. Data bylo možné získat pouze po příchodu ke vchodu do jeskyně. Po zapojení obvodu jen pro tento účel vyrobený přístroj vyhodnotil, kolik čidel je zatopených a kolik jich je na suchu. Fungovalo však pouze 3 měsíce, neboť během dubna 1993 zlikvidoval rozvody neznámý lezec a měřidlo bylo do srpna mimo provoz. Poté bylo z jeskyně demontováno k opravě, ale již se tam nikdy nevrátilo. Nejen tato situace vedla k uzavření jeskyně ocelovými vrátky (1994), neboť se postupně stávala jakýmsi speleotrenažérem...

Mimochodem v době pořízení těchto fotografií v areálu skanzenu Solvayovy lomy oslavil tento exponát své 20-leté výročí.

 

foto David Kaifoš - únor 2013
 
foto David Kaifoš - únor 2013
 
foto David Kaifoš - únor 2013