21-013 Údržba ve Staré Aragonitové j.

Údržbářské práce ve Staré Aragonitové jeskyni

Martin Zapletal

přelom 2012- 2013

Termit se z nostalgického cítění na jeskyni svého mládí snaží udržet zavalující se vchod vchod Staré Aragonitové j. v udržitelném stavu. Od ukončení těžky v roce 93 se stav stěny nad vchodem postupně zhoršuje a uvolnuje se z ní postupně větší a větší množství bahna s velkým kamením.

Práce spočívaly a spočívají v lepším zabezpečení vchodu před postupujícím zavalováním bahnotokem, byla vybudována palisáda a položeno odvodnění, aby nedocházelo k zatápění portálu. Ale i tak je nutné přítoky bahna alespon jednou ročně odkopat, aby nepřesáhli výšku palisády. V jeskyni došlo k zbudování lávky přes sondu č 3 a opravě nátěru dveří.

Za vykonanou činnost je třeba mu poděkovat.

 


Sračkotok způsobuje postupné zavalování vchodu
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Detail dříve zbudované dřevěné palisády
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Zaizolovaná a zvýšená palisáda
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Výroby nové lávky se ujal sám Dudlan von Barbus
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Nová ocelová lávka přes sondu
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Na tomto a následujících snímcích jsou zachyceny zajímavé momenty z jeskyně a vchodu
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Nová lávka zespodu ze sondy
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Zbytky staré lávky na dně sondy
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Další akce zaměřená na obnovu nátěru dveří
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

Před...
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013
 

... a po.
foto Martin Termit Zapletal - přelom 2012- 2013