24-026 Arnoldka 2003

Český kras - skupina 24

Michal Kolčava

8.11. a 20.9. 2003

Další obrázky v rámci dokumentační činnosti v jeskyni. Poprvé také záběry z prostor pod Panoptikem.

 


Srdcová chodba, rovný strop hovoří o dávné stagnaci hladiny vody
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Hlavní tah, v paralelním úseku s Bistrem
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Tobogán, dole otvor do Mlaskačky
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Tyčkynova síňka, karbidka a výzdoba
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

netopýr velký
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Hlavní tah u Průhledové plazivky
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Srdcová chodba před Příbovým dómem
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Daník vylézá z Potoční chodby
foto Michal Kolčava - 8.11.2003
 

Mlaskačka, deponie natěženého jílu
foto Michal Kolčava - 20.9.2003
 

Salonky, Luki v propasti Svině
foto Michal Kolčava - 20.9.2003
 

Poradní dóm, průlez do Studničky
foto Michal Kolčava - 20.9.2003
 

Síň Zaroseného netopýra, zával do lomu a ''rovný strop'' po stagnaci vody
foto Michal Kolčava - 20.9.2003
 

Mlaskačka, prolongační pracoviště
foto Michal Kolčava - 20.9.2003
 

Jídelna, pohled do puklinové chodby pod Balkónem
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Dóm Naděje, opět ''rovný strop''
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Salonky, chodba nad propastí Svině
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Bludiště, Balkón v oblasti Jídelny
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Panoptikální tah, Trychtýř - zrádná to plazivka
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Panoptikální tah, propast Dračí tlama
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Panoptikální tah, v dómku u Trychtýře
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

lidová tvořivost na cestě do Salonků
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Bludiště, Balkón pohled od Jídelny
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Bludiště, Balkón pohled k Jídelně, je tu vidět úroveň dávné stagnace vodní hladiny
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003
 

Síň Zaroseného netopýra má srdcovitý profil a barevné stěny
foto Michal Kolčava - 8.11. a 20.9. 2003