Bauxit

Rumunsko - těžba bauxitu

Michal Kolčava

9. 2002

Rumunská země je bohatá nejen přírodními úkazy, které přitahují stále více příznivců, ale také nerostným bohatstvím. Kromě mohutných ložisek soli, rud zlata, železa, zinku či olova, jsou v Rumunsku také zdroje hliníku, v podobě jeho rudy - bauxitu.

Naše výpravy v letech 2001 a 2002, směřované především k poznávání jeskynních systémů, zavedly naši pozornost také do míst, kde byl ještě v nedávné minulosti bauxit těžen.

Jde o pohoří Pădurea Craiului východojihovýchodně od města Oradea.

 


Şuncuiuş, celkový pohled na třídírnu vytěžené bauxitové rudy, neboli ''betonové blues''
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Şuncuiuş, pohled do opuštěné horní stanice lanové dráhy
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Şuncuiuş, sloupy lanové dráhy jdoucí směrem ke zpracovatelskému závodu a k nádraží
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Şuncuiuş, sloup lanovky vysoko nad vchodem do největší rumunské jeskyně Vântului (Větrná, délka 50 km)
foto Michal Kolčava - 22.9.2002
 

Şuncuiuş, v interiéru drtiče jsme v mlžné noci založili improvizovaný bivak
foto Lukáš Němeček - 23.9.2002
 

Şuncuiuş, výztuže z betonových kostek s prkénky nebudí příliš důvěry; o chatrné stabilitě výztuží hovoří nespočet závalů
foto Lukáš Němeček - 23.9.2002
 

Şuncuiuş, vše ve výztužích - horní štola kdesi hluboko v lese
foto Lukáš Němeček - 22.9.2002
 

Zece Hotare - Făţoaia, hematit nalezený Čajdou a jeho palicí
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Zece Hotare, těžní věž v osadě Făţoaia - patrně průzkumná jáma
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Zece Hotare, těžní věž v osadě Făţoaia, detail lanovnic
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Zece Hotare, těžní věž v osadě Făţoaia, detail lanovnic
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Zece Hotare, strojovna jámy v osadě Făţoaia, stroj je z roku 1986
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Zece Hotare, těžní věž v osadě Tomnatic, opuštěná asi krátce po pádu komunistického režimu
foto Michal Kolčava - 18.9.2001
 

Zece Hotare, těžní věž v osadě Tomnatic, reznoucí svědek v apusenském větru
foto Michal Kolčava - 18.9.2001
 

Zece Hotare, výklopník u šachty v osadě Tomnatic
foto Michal Kolčava - 18.9.2001
 

Zece Hotare, výklopník u šachty v osadě Tomnatic
foto Michal Kolčava - 18.9.2001
 

květnatec Archerův rostoucí na krasových loukách nejen v okolí bauxitových ložisek
foto Michal Kolčava - 23.9.2002
 

Sohodol, bauxit a terra rosa (červenozem) + Kuba na těžbu hledící
foto Michal Kolčava - 24.9.2002
 

Albioara, vchod do štoly ''2'' v soutěsce Albioara se zbytkem lokomotivy; zde jsme spali
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, detail lokomotivy odstavené před štolou ''2''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, nepotřebná technologie ve štole ''3'', tu jsme díky protékající vodě neprozkoumali vůbec
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, štola ''2'' - dopravní patro
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, lezné oddělení ve štole ''2'' do těžebních pater; během akce jsme prošli pouze zlomek přístupných prostor
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, štola ''2'', houby způsobují decentní vůni - pochopitelně houbově plesnivou
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, štola ''2'', houby nerušeně vlají v průvanu
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, fotografická chvilka a velká diskuze nad houbou v kolejišti ve štole ''2''
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, touto houbou jest patrně kotrč ?
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, sýp a barevné plísně na shnilé důlní výstroji ve štole ''2''
foto Michal Kolčava - 26.9.2002
 

Albioara, Čajda kuchtí nějakou vykutálenou dobrotu, kuchyní se stala důlní lokomotiva před štolou ''2''
foto Lukáš Němeček - 26.9.2002
 

Albioara, komory po těžbě bauxitu nad dopravní štolou ''2''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, škrabák a sýp v komorách
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, komory po těžbě bauxitu nad dopravní štolou ''2''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, komory, na snímku jsou zobrazeny Mácovy fotografické kejkle
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, drážka má rozchod 600 mm, vchod do štoly ''4''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, štola ''4'' ve srázu soutěsky
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, nahoře: štola ''4'', vpravo: běžný dopravní prostředek zdejších krajů, a vlevo: my nabíráme vodu u vyvěračky
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, portály provozu ''5''; nahoře: hlavnídopravní patro, dole: vjezd k sýpu pro náklaďáky
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, štola ''5''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, před štolou ''5'' Luki pečlivě fotí a co vyfotil?
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, Lukiho fotící výsledek - vchod do štoly ''5''
foto Lukáš Němeček - 27.9.2002
 

Albioara, štola ''5'' a Sokolovská uhelná
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, výklopné huntíky ve štole ''5''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

Albioara, opuštěná ve štole ''5''
foto Michal Kolčava - 27.9.2002
 

krajina u Ciur Ponor
foto Michal Kolčava - 29.9.2002
 

Groapa Ciur, neboli ''čurda'' - vápenec a terra rosa - scenérie u našeho tábora, zde se těžil bauxit povrchově
foto Michal Kolčava - 24.9.2002
 

Groapa Ciur, vůz Avia u tábořiště 2002 nad 17 km dlouhou jeskyní Ciur Ponor
foto Michal Kolčava - 24.9.2002
 

Groapa Ciur, terra rosa a rudohnědé kamení - bauxit
foto Michal Kolčava - 24.9.2002
 

Groapa Ciur, povrchová těžba bauxitu a tábořiště 2001, vpravo vůz ''Oslík'' pro tuto akci specielně zakoupený
foto Michal Kolčava - 19.9.2001
 

krajina nad soutěskou Albioara, opět se stopami po těžbě bauxitu
foto Michal Kolčava - 19.9.2001
 

Stanul Foncii, pícka na pálení vápna
foto Michal Kolčava - 29.9.2002
 

Stanul Foncii, pícka na pálení vápna
foto Michal Kolčava - 29.9.2002
 

Ponoraş, lůmek na vápenec (vlevo) a pec na pálení vápna (vpravo) na ponorné louce u Damiše
foto Michal Kolčava - 30.9.2002
 

Ponoraş, malokapacitní ''domácká'' pec na pálení vápna
foto Michal Kolčava - 30.9.2002