17-006 Tomáškova propast

Český kras - pravý břeh Berounky

Dan Šaroch

25. 3. 2000

Tomáškova propast byla objevena během těžby v lomu pana Tomáška nedaleko od Srbska. Její hloubka činí 42,5 metru a skládá se dvou stupňů, resp.ze tří. Vstupní šachta je hluboká 12 metrů a z horizontu pod ní ústí hlavní šachta o hloubce 24,5 metru. Na dně této šachty je zával z mohutných bloků, mezi nimiž lze proniknout do malé prostůrky, kde se každoročně jeskyňáři loučí se starým rokem. Odtud lze pronikat jakýmsi třetím úzkým stupněm k Žabímu jezírku na nejnižším místě propasti. Propast je téměř svislá, je vidět zřetelnou vrstevnatost vápenců s vystupujícími rohovci.

Skupinové foto 01
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Skupinové foto 02
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V Tomáškově lomu
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
A jde se na to
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Pohled vstupní propastí vzhůru
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V Tomáškově propasti je tma tmoucí
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Začátek hlavní šachty
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V Tomáškově propasti 01
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V Tomáškově propasti 02
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
U dna
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V akci
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
V Tomáškově propasti 03
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Cesta ven
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Skupinové foto 03
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000
 
Na Chlumu
foto Dan Šaroch - 25. 3. 2000