Rumunsko

Přes tři pohoří

Michal Kolčava

4-14. 8. 2003


Căpăţânii, soutěska Bistriţa a podivné soumostí
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, vstupní část jeskyně v soutěsce Bistriţa
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, ovčí přístřešek na svahu Muntele Piatra
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, jezírko mezi škrapy ve svahu vápencového masivu Buila
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, oměj ve škrapech rostoucí
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, hřeben Buila při západu Slunce
foto Michal Kolčava - 4.8.2003
 

Căpăţânii, pohled na Muntele Paitra (1643 m n.m.)
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, salaš v sedle Curmătura Builei
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, salaš v sedle Curmătura Builei, zde bydlí mladý pár
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, škrapy a oměj na hřebeni Buila
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, Groula a Luki míří k hoře Vioreanu
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, nejvyšší bod hřebene Buila - Vioreanu (1885 m n.m.)
foto Michal Kolčava - 5.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, potok se řítí do ponoru, další část soutěsky bude suchá
foto Michal Kolčava - 8.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, nad propasťovitým stupněm
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, suchá střední část
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, velký vývěr
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, kaskáda pod vývěrem
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, kaskáda a drobný vývěr vlevo
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, spodní úsek
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Cheia, fotografování
foto Michal Kolčava - 7.8.2003
 

Căpăţânii, tunel v masivu Stogu
foto Michal Kolčava - 8.8.2003
 

Căpăţânii, v tunelu - tu a tam je odpadlý ''kamínek''
foto Michal Kolčava - 8.8.2003
 

Căpăţânii, hřeben Buila při východu Slunce
foto Michal Kolčava - 9.8.2003
 

Căpăţânii, potůček v rule a mechu
foto Michal Kolčava - 8.8.2003
 

Căpăţânii, torzo stanice lanové dráhy pro svážení dřeva
foto Michal Kolčava - 9.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Lotrişor, tunel převádějící vodu do stěny soutěsky a Luki
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

Căpăţânii, soutěska Lotrişor, vodopád vytékající z umělého tunelu a Groula
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

řeka Olt odděluje pohoří Căpăţânii a Cozia, estakáda v kaňonu Cârligu Mic
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

pohled z hráze přehrady Turnu do kaňonu řeky Olt
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

pohled z okna kláštera Cozia do Oltské soutěsky (přehrada Turnu)
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

klášter Cozia - nejstarší byzantská památka na území Valašska
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

Cozia, průhled do klášterního dvora
foto Michal Kolčava - 10.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, hora Muntele Păpău, právě jsme dorazili nad horní hranici lesa
foto Michal Kolčava - 11.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, opuštěná salaš pod Muntele Păpău slouží jako nouzová útulna
foto Michal Kolčava - 11.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, duha, koně a hora Iezerul Mic (2409 m n.m.)
foto Michal Kolčava - 11.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, některé chvíle je fajn prožít
foto Michal Kolčava - 11.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, jezírko Păpău a silný vítr, který přináší od Fagaraše sněhovou krupici
foto Michal Kolčava - 11.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, kar s jezerem Iezer, útulnou a rašeliništěm
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, jezero Iezer (''Pleso'') s porostem oměje
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, útulna u jezera Iezer, zde jsme nocovali s opilým ale pohostinným bačou (2135 m)
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, rašeliniště v místě bývalého mělkého jezera (u útulny)
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, jezero Iezer od severu
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, na vrcholu Vf.Roşu (Červený vrch), nejvyšším bodě pohoří (2469 m n.m.)
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Iezer-Păpuşa, pózující bačové pod vrcholem Bătrâna, hned po focení nás požádali o cigára a tužkové baterky, ale bohužel měli smůlu
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Piatra Craiului, pohled z masivu Păpuşa na vápencovou hradbu
foto Michal Kolčava - 12.8.2003
 

Piatra Craiului, západní stěny pohoří jsou až 600 metrů vysoké
foto Michal Kolčava - 13.8.2003
 

Piatra Craiului, žlutý mák rhentský (?) na suťovém svahu pod vápencovou ''hradbou''
foto Michal Kolčava - 13.8.2003
 

Piatra Craiului, okno Ceardacul Stanciului při patě západní stěny
foto Michal Kolčava - 13.8.2003
 

Piatra Craiului, skalní okno Ceardacul Stanciului, Slunce zapadlo za Papušu
foto Michal Kolčava - 13.8.2003
 

Piatra Craiului, Vf.Umerilor (2209 m) a vítr hrající si s trávami
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, místní hvozdíky a protěže
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, nejvyšší hora hřebene: Vârful la Om - 2238 m n.m.
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, pohled z vrcholu Vf.la Om k jihu směrem k sedlu Funduri
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, sklon vápencových vrstev dal pohoří základní rysy
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, cesta k Timbalul Mic (2179 m) a útulně Ascuţit
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, útulna Ascuţit (2121 m), v podobné jsme spali, ta však byla v sedle Funduri
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, hořeček a mňam-mňam brusinky
foto Michal Kolčava - 14.8.2003
 

Piatra Craiului, soutěska Prăpăstiile Zărneştilor a Luki po dlouhé túře
foto Michal Kolčava - 14.8.2003