24-020 Čeřinka - 1969-72

Archiv ČSS. Černobílé fotografie pořízené krátce po objevu jeskyně

Ing.Jiří Haleš, p. Šrajer z Turnova, Bohumil Kučera

1969, 1971, 1972

Unikátní staré záběry z Čeřinky pochází z období prvních průzkumů tohoto zajímavého a blátem ''prosáklého'' podzemního kraje. Jeskyni tvoří převážně strmě ukloněné chodby a puklinovité dómy, místy propojené svislými propastmi. V některých prostorách jeskyně překvapuje krápníková výzdoba. Tato známá propasťovitá jeskyně byla objevena v lednu 1969 v lomu Čeřinka.

 


Pohled na 2.etáž se vstupem do propasťovitého systému
foto J. Haleš - duben 1969
 

Historický záběr vchodu do Čeřinky
foto J. Haleš - duben 1969
 

Typický profil prostor jeskyně
foto Šrajer - leden1972
 

První horizont
foto Šrajer - leden 1972
 

Sintrové zákoutí na Prvním horizontu
foto J. Haleš - duben 1969
 

Na Prvním horizontu
foto J. Haleš - duben 1969
 

Stalaktit na Prvním horizontu
foto J. Haleš - duben 1969
 

První horizont - sintrové útvary
foto J. Haleš - duben 1969
 

Detail výzdoby na Prvním horizontu
foto J. Haleš - duben 1969
 

První horizont, jílovitá počva s detailem egutační jamky
foto J. Haleš - duben 1969
 

Záclona v Krápníkové chodbě; v dobách, kdy byla jeskyně volně přístupná, ji však kdosi ulomil...
foto J. Haleš - duben 1969
 

Řícený dóm
foto Šrajer - leden 1972
 

Svislá puklina do jezerních prostor při pohledu z Říceného dómu
foto Šrajer - leden 1972
 

Potápěč v jezeře ve Vodním dómu na dně propasti
foto B. Kučera - leden 1972
 

Brčková chodba, detail sintrových útvarů
foto J. Haleš - duben 1969
 

Galerie s ''žíhanými'' loděnickými vápenci; radost pohledět
foto J. Haleš - duben 1969
 

Galerie, síň se skalním mostem
foto J. Haleš - duben 1969
 

Galerie, síň se skalním mostem
foto J. Haleš - duben 1969
 

Pořizování dat
foto J. Haleš - 1971
 

Bahno velmi znesnadňuje pohyb v jeskyni
foto J. Haleš - 1971