17-002 Podtraťovka 1980

Český kras

Jeroným Zapletal

1. 6. a 13. 9.


Stavba lávky
foto Jeroným Zapletal - 1. 6. 1980
 

Stavba lávky
foto Jeroným Zapletal - 1. 6. 1980
 

Venca Kraus
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Před sestupem
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Vstupní puklina pod lávkou (šířka 60 cm)
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Vodorovně pod lávkou směrem k Tomáškovu lomu
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Dno dómu v hloubce - 10 m, napravo je upínací pásek k přílbě, sklon dna je 50%
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Vyústění pukliny do dómu - 16 m.
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

Spodní část dómu; značka má průměr 50 cm
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

''Studna'' - 20 m; ověřené pokračování olovnící až do - 60 m
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980
 

''Nová chodba'' Pokračování za studnou asi 50° vzhůru směrem JV; horní část neprůlezná, ale je tam další pokračování
foto Jeroným Zapletal - 13. 9. 1980