24-020 Čeřinka I - 1. horizont

Český kras

Dan Šaroch

26. 6. 2002

popis Michal Kolčava

 


Sintrový vodopád na 1. horizontu v Centrální chodbě
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Sintrový vodopád v Centrální chodbě na 1. horizontu
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Centrální chodba na 1. horizontu, pohled vzhůru od ústí druhého stupně
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Krápníkové útvary na 1. horizontu jeskyně
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Jedna z chodbiček 1. horizontu v hloubce 20 m pod vchodem
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Výzdoba na 1. horizontu
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Náteky na 1. horizontu
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Průlez do stěny druhé šachty na 1. horizontu
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002
 

Pohled do druhého stupně Centrální chodby, která propasťovitě klesá od vchodu (Vstupní šachty) přes 1. horizont do Říceného dómu
foto Dan Šaroch - 26. 6. 2002