Močálka

Praha - Prosek

Michal Kolčava

2. 3. 2003

Pod severní pískovcovou terasou v úseku Prosek - Hloubětín je několik podzemních objektů. Všechny mají cosi společného. Především, že jsou vydobyty v pískovcích, většinou používaných k získávání štukových či slévárenských písků, písků na sypání podlah, výrobě pískových mýdel, k mytí nádobí atd.

Veškeré podzemí doslova spojuje pohádka o velkém propojeném systému sž do Staré Boleslavi, dále je však také spojuje skládka, bordel, smrad, nezájem, broušení zubů a drápů některých firem na jejich likvidaci. Dále jsou to významné historické technické památky.

Například nedávno (2001-02) pod pláštíkem zpřístupnění pro veřejnost vyrazila nejmenovaná firma společně s nejmenovaným zastupitelstvem chytrý lišácko ekonomický tunel mezi Močálkou, a Amerikou I, naštěstí se čachry s pozemky provalily a tak je v podzemí jen o něco víc betonu než dříve.

 


Močálka - vaigelpause ve Vstupní síňce za starým vchodem (Libeň), za kolegou Kameňákem (vlevo) je vidět betonem zcela vylitá část chodem Bludiště pod Kundratkou
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - Libeňská síň u starého vchodu je ''vyzdobena'' mnoha umělecky procítěnými díly a nápisy, které budou za 100 let jistě historické
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - Třetí branka jdoucí do částí kolem starého vchodu na katastrálním území Libně; Kuba a nalezený lahváč, pochopitelně prázdný
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - nově umístěná zařízení na sledování pohybu pískovcových bloků v Červené síni a přilehlé Vodovodní a Exkluzivní chodbě
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - Bludiště pod samotou, písek byl dobýván ručním způsobem
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - velmi dobře zachované chodby Bludiště pod samotou
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - ve Šnýdlu (za kamennými vrátky), prý tu za 2. sv. války býval úkryt zběhů
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Močálka - síňka Oxidu uhličitého, tudy se dříve dalo proniknout do silně zařícené části Prosecké peklo
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Nová spojovací štola mezi Amerikou I a Močálkou
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Prosecké peklo při pohledu z Nové spojovací štoly, která zmíněnou část protla
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Nová spojovací štola - pohled do neznámých zařícených částí podzemního lomu
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Nová šachta z plošiny nad Amerikou I
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Pohled z Nové šachty směrem k podzemnímu lomu Amerika I
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Amerika I - dřívější plazení hubenými úžinami v okolí síňky Oxidu uhelnatého je dnes nahrazeno rychlou vzpřímenou chůzí chodbou často vystříkanou betonem ...
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Amerika I - pohled do Horního patra ve Spálené síni, tady se dnes jde k Nové šachtě a dříve se tudy prý chodívalo do síně s kamenným stolem
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Amerika I - Spálená síň, která je přechodem mezi dvěma horizonty těžby
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003
 

Amerika I - chodby ke starým vchodům do tohoto podzemního lomu
foto Michal Kolčava - 2. 3. 2003