Dolní Rožínka

Českomoravská vrchovina

Michal Kolčava

7. 3. 2003

Výskyty uranového zrudnění v oblasti Nové Město na Moravě - Bystřice nad Pernštejnem - Velká Bíteš jsou vázány na tektonické zóny v metamorfovaných horninách (U-ložiska II. typu).

Hlavními rudními minerály jsou uraninit a coffinit. Nejdůležitější ložiska jsou Rožná a Olší; první z nich je těženo od roku 1957 doposud. Ostatní jsou již zastavena a zlikvidována.

Těžba na Rožné probíhá sestupným lávkováním na zával pod umělým stropem.

Brána areálu závodu Rožná I
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Areál jámy R1
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Rožná, jáma R1, hloubka - 600 m (na 12. patro)
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Rožná, jáma R3 - Jasan, hloubka - 1150m (na 24. patro)
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
V lampárně
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Náraziště jámy R1, nástup do klece
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Dopravní překopy
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Náraziště na 12. patře u slepé jámy R7S (-550 m)
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Nárazište jámy R7S na 24. patře v nadmořské výšce zhruba -550 m. n. m. (spíše tedy pod mořem)
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Dopravní překop na 24. patře směrem k současným pracovištím
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Pullman (vůz pro dopravu osob) a lokomotiva BND 30
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Na dopravním překopu, tudy je vozen uraninit vtroušený do břidlicové horniny ze současných dobývek
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Úderník ze Sokolova
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Důlní odborníci z Liberce v pullmanu; po šichtě?
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003
 
Odjezd a poděkování vedení závodu DIAMO, vlevo na snímku věž jámy R1
foto Michal Kolčava - 7. 3. 2003