lom Čeřinka

Český kras

Michal Kolčava

30. 6. 2002

Lom Čeřinka těží od konce 50-tých let 20. století vysokoprocentní vápence jižního křídla hostímsko-holyňské synklinály. Za dobu jeho existence byla objevena celá řada jeskyní z nichž nejvýznamnější byly nalezeny v letech 1969, 1972, 1973 a 1974

 


Louka mezi hřbetem Čeřinka a Paní horou, ve které je lom Čeřinka
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Ochranný blok Arnoldky a blížící se odval
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Jeskyně Jívová na 4. etáži je právě zasypávána ''nepotřebnou'' surovinou vytěženou na druhém konci lomu
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Zbytek komína v prostoru mezi jeskyněmi Čeřinka a Arnoldka
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Západní kout lomu Čeřinka
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Ústí Štěpánské propástky na 4. etáži
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Pohled na ochranný blok Arnoldky
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Pohled na severní stěnu lomu v místech jeskyní Gabriela a Zdeňka
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Některé otvory v severní stěně lomu; od shora: Gabriela, Filmařský portál a Zdeňka
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Spodní objevný vchod do Arnoldky na 4. etáži
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

Pohled z jeskyně Gabriela
foto Michal Kolčava - 30. 6. 2002
 

průvanové místo na šesté etáži na rohu pod Arnoldkou
foto Michal Kolčava - 25.5.2003
 

zahliněný jeskynní otvor ve stěně nad šestou etáží zhruba pod vchodem do Arnoldky
foto Michal Kolčava - 25.5.2003
 

průvanové místo na šesté etáži na rohu pod Arnoldkou
foto Michal Kolčava - 25.5.2003