Lomy Branžovy

Český kras

Michal Kolčava

20. 7. 2002

Několik lomů těžících postupně od počátku 20. století kvalitní devonské vápence stupně prag, které tu vycházejí na povrch, coby severní křídlo hostímsko-holyňské synklinály. V největším Obecním lomu, který je dosud v činnosti, byla v únoru 1996 objevena jeskyně Čtrnácti pomocníků.

 


Obecní lom na Branžovech, pohled k západu
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002
 

Detail ''prostřelu'' z Obecního lomu do opuštěného lomu Záloženského
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002
 

Severní stěna Obecního lomu pamatuje nejstarší období těžby v tomto lomu
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002
 

Dopravní štola Záloženského lomu, severní portál
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002
 

Dopravní štola Záloženského lomu, severní portál
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002
 

Dopravní štola Záloženského lomu, pohled z lomu
foto Michal Kolčava - 20. 7. 2002