24-020 Čeřinka II

Český kras

Michal Kolčava, Lukáš Němeček, Dan Šaroch

22 a 23. 11. 2002

Popis Michal Kolčava

 


Pohled od Říceného dómu přes propast do jezerních prostor do Centrální chodby směrem ke vchodu
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

První lezci toto místo překonali v lednu 1969
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2003
 

Řícený dóm
foto Lukáš Němeček - 22. 11. 2002
 

Detail výzdoby v Říceném dómu
foto Lukáš Němeček - 22. 11. 2002
 

Sintrový bobek
foto Dan Šaroch - 22. 11. 2003
 

V Říceném dómu
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Krápníková chodba míří směrem do lomu, jehož blízkost naznačují některé praskliny ve stěnách
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Traverz z Krápníkové chodby do Říceného dómu
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Stěny Krápníkové chodby poskytují mnoho příjemných detailů
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

V Krápníkové chodbě
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Živá výzdoba vzniklá na poruše v jednom z komínů Krápníkové chodby
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Polevy uhličitanu vápenatého v Krápníkové chodbě
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Pizolity v Krápníkové chodbě
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Pizolity jsou velmi častou formou jeskynní výzdoby
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Krápníková chodba se za svůj název stydět nemusí
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Známá ''Záclonka'' na konci Krápníkové chodby byla neopatrným pohybem neznámého lezce z poloviny ulomena. Tak se stalo v dobách, kdy byl do jeskyně volný přístup
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Závěr Krápníkové chodby, nad hlavou kolegy Dana je patrná šikmá prasklina v osintrované stěně, způsobená odstřelem v lomu na konci 60-tých let 20. stol.
foto Michal Kolčava - 22. 11. 2002
 

Vyzdobená puklina na konci Krápníkové chodby
foto Lukáš Němeček - 22. 11. 2002
 

V prostorách jeskyně lze najít sintrová zákoutí, jako např. toto v komůrce nad závěrem Krápníkové chodby
foto Lukáš Němeček - 22. 11. 2002
 

Detail výzdoby v Říceném dómu
foto Dan Šaroch - 22. 11. 2002
 

Detail sintrových útvarů v Říceném dómu
foto Dan Šaroch - 22. 11. 2002
 

Stěna Říceného dómu v hloubce 40 metrů pod vchodem
foto Dan Šaroch - 22. 11. 2002
 

Výstup z Říceného dómu na Galerii
foto Dan Šaroch - 22. 11. 2002
 

Výzdoba v Brčkové chodbě
foto Michal Kolčava - 23. 11. 2002
 

''Sloní ucho'' v Brčkové chodbě
foto Michal Kolčava - 23. 11. 2002
 

Brčková chodba se ''Sloním uchem'' a barevnost loděnických vápenců nad ojedinělým bivakem
foto Michal Kolčava - 23. 11. 2002
 

Brčková chodba svým profilem tak trochu připomíná štolu
foto Michal Kolčava - 23. 11. 2002
 

Brčková chodba, rozbředlé bahno poskytlo opravdu měkké ležení
foto Lukáš Němeček - 23. 11. 2002
 

Bivak v Brčkové chodbě
foto Lukáš Němeček - 22. 11. 2002