15-005 Martina

Český kras

Dan Šaroch

2000

Jedna z větších jeskyní v Českém krasu (délka 445m), v níž lze nalézt kromě tmy, bláta a vápence také krápníkovou výzdobu.

Vchod do jeskyně
foto Dan Šaroch - 2000
 
Sestup do Vesmírné chodby
foto Dan Šaroch - 2000
 
Pohádková plazivka
foto Dan Šaroch - 2000
 
Detail krápníkové výzdoby
foto Dan Šaroch - 2000
 
Průlez do Obřího dómu, to není Jára, to je Dan
foto Dan Šaroch - 2000
 
Obří dóm
foto Dan Šaroch - 2000
 
V Obřím dómu
foto Dan Šaroch - 2000
 
V Říceném dómu
foto Dan Šaroch - 2000