15-005 Martina

Český kras

Dan Šaroch

2000

Jedna z větších jeskyní v Českém krasu (délka 445m), v níž lze nalézt kromě tmy, bláta a vápence také krápníkovou výzdobu.

 


Vchod do jeskyně
foto Dan Šaroch - 2000
 

Sestup do Vesmírné chodby
foto Dan Šaroch - 2000
 

Pohádková plazivka
foto Dan Šaroch - 2000
 

Detail krápníkové výzdoby
foto Dan Šaroch - 2000
 

Průlez do Obřího dómu, to není Jára, to je Dan
foto Dan Šaroch - 2000
 

Obří dóm
foto Dan Šaroch - 2000
 

V Obřím dómu
foto Dan Šaroch - 2000
 

V Říceném dómu
foto Dan Šaroch - 2000