24-026 ArnoldkaII

Český kras

Zdeněk Roubíček

2000

Další záběry z jedné z exkurzních návštěv do jeskyně Arnoldky.

 


Vchod jeskyně Arnoldky
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Vchod v noci
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Příbův dóm, nejen zde, musí člověk ovládat různé ''rozporové'' a ''třecí'' metody volného lezení
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Plazivka na Hlavním tahu v oblasti Táborového dómku (Lenka Podracká)
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Opravdu úzké ...
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

V chodbách Arnoldky
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Kleštěnice, shora, při vysoké hladině jezera, jde o jediný možný přístup do Jezerního dómu
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Z Jezerního dómu
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Vrstevnatost vápenců, zřetelně vystupující ve stěně Jezerního dómu
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Těžební lanová dráha vedoucí do sondy na dně Arnoldky beznadějně končí ve vodě vzedmutého jezera
foto Zdeněk Roubíček - 2000
 

Hloubka jezera činí 8 metrů, snímek z dubna 2000
foto Zdeněk Roubíček - 2000